Tài trợ bởi vatgia.com

Hướng dẫn sử dụng Storybook.

Hướng dẫn sử dụng Storybook.

Giới thiệu:
Nội dung các câu chuyện trong chương trình và các hình ảnh minh 
họa.

Hướng dẫn sử dụng:
Phụ huynh có thể sử dụng story book để kể các câu chuyện cho con trước giờ đi ngủ hoặc đặt ở giá sách của con để bất cứ lúc nào con cũng có thể xem, đọc truyện.

Bài viết liên quan