Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 1: Greetings.Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi đơn giản, tự tin trong giao tiếp
Các từ mới trong bài: Xin chào, bạn có khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn bạn!, tạm biệt bạn!
Cách chơi: 
Phần 1: Giới thiệu từ mới và các cuộc đối thoại giữa mẹ, cô giáo, bé và các bạn
Phần 2: Chọn tình huống đúng
Trong các bối cảnh trẻ đã được học trong phần giới thiệu sẽ khuyết lời nói của 1 nhân vật (có thể là mẹ, bé hoặc cô giáo). Nhiệm vụ của bé là nhớ lại nhân vật đó lúc trước đã nói gì và trả lời đúng mẫu câu để tạo ra đoạn hội thoại hợp lý.
Phần 3: Hãy nói với tôi!
Trẻ tham gia đối thoại với nhân vật trong trò chơi. Nhân vật sẽ đưa ra một lời chào hoặc một câu hỏi, nhiệm vụ của bé là đáp lại lời chào hoặc trả lời câu hỏi đó cho phù hợp.
Phần 4: Lời chào nào phù hợp?
Trong cuộc đối thoại giữa các nhân vật sẽ khuyết lời nói của một nhân vật. Nhiệm vụ của bé là chọn phương án đúng nhất trong 3 phương án trò chơi đưa ra để tạo thành đoạn hội thoại đúng.


Phần giới thiệu: Trên màn hình hiện ra các đoạn hội thoại chào hỏi. Bé hãy nghe từng đoạn hội thoại. Để chuyển sang hội thoại khác, bé hãy nhấn vào nút tam giác nhấp nháy phía dưới màn hình. Một hội thoại có thể nghe lại nhiều lần.
Trò chơi 1: Right situation
Mỗi hội thoại bé đã học trong phần giới thiệu đang thiếu lời một nhân vật. Bé hãy nghe các nhân vật khác nói và chọn đúng lời đang bị thiếu. Sau đó, bé nhấn vào biểu tượng nhấp nháy “!” để kiếm tra lại đáp án.
Trò chơi 2: Talk with me!
Bé hãy nhấn vào hình ảnh nhấp nháy trên màn hình để đáp lại lời của bạn nhỏ. Biểu tượng quay lại giữ nguyên giúp bé nghe lại lời thoại của bạn nhỏ. Biểu tượng mặt cưới nhấp nháy bên phải màn hình giúp bé kiểm tra lại câu trả lời.
Trò chơi 3: What greeting?
Bên trái màn hình hiện lên các đoạn hội thoại bé đã học trong phần giới thiệu, trong đó khuyết lời của một nhân vật. Bên phải màn hình là ba phương án để bé lựa chọn. Bé hãy nhấn chuột vào một trong ba phương án đúng. Nếu sai, máy báo “Try again” để bé chọn lại phương án khác.

Bài viết liên quan