Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 1: Greetings.
Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi phù hợp với từng thời điểm trong ngày và tự tin trong giao tiếp.
Từ vựng: chúc buổi sáng, chúc buổi chiều, chúc buổi tối, chúc ngủ ngon
Cách chơi: 
Phần 1: Giới thiệu các mẫu câu chào hỏi dành cho bé và mọi người trong từng thời điểm trong ngày (sáng, chiều, tối, đêm)
Phần 2: Lời chào nào phù hợp?
Trong các bối cảnh cụ thể bé đã được học ở phần 1 sẽ khuyết lời 1 nhân vật. Nhiệm vụ của bé là quan sát xem thời điểm đối thoại là sáng, chiều, tối hay đêm để chọn phương án chào phù hợp nhất trong 3 phương án trò chơi đưa ra.
Phần 3: Chọn tình huống đúng!
Mỗi tình huống có 3 bức tranh ứng với các thời điểm trong ngày. Nhiệm vụ của bé là nghe xem máy yêu cầu: chào buổi sáng, chiều, tối hay đêm và chọn bức tranh phù hợp. 
Phần 4: Chọn lời chào phù hợp!
 Trong các bối cảnh bé đã được học trong phần giới thiệu sẽ khuyết lời nói của các nhân vật. Bé chọn đúng phương án cháo tương ứng từng bối cảnh cụ thể và ôn tập lại.

Phần giới thiệu: Trên màn hình hiện ra các đoạn hội thoại chào hỏi. Bé hãy nghe từng đoạn hội thoại. Để chuyển sang hội thoại khác, bé hãy nhấn vào nút tam giác nhấp nháy phía dưới màn hình. Một hội thoại có thể nghe lại nhiều lần.
Trò chơi 1: What greeting?
Bên trái màn hình hiện ra các hình ảnh tương ứng với cách chào hỏi phù hợp cho từng thời điểm trong ngày. Bên phải màn hình là các phương án để bé lựa chọn. Bé hãy nhấn vào biểu tượng tam giác trên cùng để nghe các phương án và chọn 1 trong 3 phương án đang nhấp nháy.
Trò chơi 2: Right situation
Trên màn hình hiện ra ba khung cảnh tương ứng với từng thời điểm trong ngày. Bé hãy nhấn vào hình mặt cười đang nhấp nháy để nghe lời chào vào chọn tranh phù hợp.
Trò chơi 3: Right greeting
Bên trái màn hình là ba khung cảnh tương ứng với từng thời điểm trong ngày. Bé hãy chọn một trong ba khung cảnh đang nhấp nháy và tìm lời chào phù hợp. Để nghe phương án, bé nhấn vào biểu tượng tam giác nhấp nháy, sau đó chọn phương án đúng. 

Bài viết liên quan