Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 2: Family.
Mục đích yêu cầu: Bé học về các thành viên trong gia đình
Từ mới trong bài: bố, mẹ
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Nghe và chỉ!

Bé hãy nghe máy đọc tên thành viên nào trong gia đình và chỉ đúng người đó nhé.
Phần 3: Đây là ai?
Từng nhân vật xuất hiện trên màn hình. Máy hỏi: “Đây là ai?” Bé hãy gọi đúng tên nhân vật đó nhé!
Phần giới thiệu: Máy lần lượt hiện lên các thành viên trong gia đình kèm từ mới để bé học.
Trò chơi 1: Listen and point
Các thành viên trong gia đình hiện lên trên màn hình. Bé hãy nhấn vào dấu “?” ở giữa để nghe xem máy nói đến thành viên nào. Sau đó, bé nhấn vào nhân vật cần chọn.
Trò chơi 3: Who is this?
Từng nhân vật hiện ra, máy hỏi: “Who is this?” Bé hãy trả lời, sau đó nhấn vào biểu tượng bóng đèn phát sáng để kiểm tra lại đáp án.

Bài viết liên quan