Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 2: Family.
Mục đích yêu cầu: Bé học về các thành viên trong gia đình
Từ mới trong bài: bố, mẹ, em bé
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Nghe và chỉ!

Bé hãy nghe máy đọc tên thành viên nào trong gia đình và chỉ đúng người đó nhé.
Phần 3: Đây là ai?
Từng nhân vật xuất hiện trên màn hình. Máy hỏi: Đây là ai? Bé hãy gọi đúng tên nhân vật đó nhé!
Phần 4: Tìm kiếm!
Các nhân vật ẩn nấp khắp nơi trong phòng. Bé hãy quan sát và chọn đúng nhân vật máy cần tìm nhé!
Phần giới thiệu: Từng thành viên trong gia đình xuất hiện kèm từ mới bên cạnh giúp bé dễ dàng học.
Trò chơi 1: Listen and point
Các thành viên hiện lên trên màn hình. Bé hãy nhấn vào biểu tượng “?” nhấp nháy và nghe xem máy đang nói đến thành viên nào. Sau đó, bé hãy chọn 1 người trong 3 nhân vật đang nhấp nháy.
Trò chơi 2: Who is this?
Từng thành viên xuất hiện trên màn hình. Khi máy hỏi: “Who is this?”, bé hãy trả lời. Sau đó, bé kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn vào biểu tượng bóng đèn nhấp nháy.
Trò chơi 3: Finding
Các thành viên ẩn nấp trong nhà. Bé hãy nhấn vào biểu tượng “?” để nghe xem máy nói đến thành viên nào, sau đó nhấn chuột vào đúng thành viên đó. Nếu đúng, pháo hoa sẽ hiện lên. Nếu sai, máy báo “Try again” để bé chọn lại

Bài viết liên quan