Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 2: My hobbies.
Mục đích yêu cầu: Bé nhận biết 1 số sở thích và diễn tả được những hoạt động bé thích làm bằng mẫu câu “Tôi thích…”.
Từ vựng: bơi, hát, nhảy, trượt tuyết.
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu các hoạt động bé thích làm, sử dụng mẫu câu “Tôi thích…”
Phần 2: Ai thích làm gì? 

Có 4 bạn nhỏ với 4 hoạt động đặc trưng từng sở thích của bé. Bé nghe máy đọc và chọn đúng hoạt động yêu thích ứng với từng bạn nhỏ.
Phần 3: Bạn thích làm gì?
Mỗi bức tranh ứng với từng sở thích của mỗi bạn nhỏ. Máy hỏi: “Bạn thích làm gì?”, bé sẽ trả lời giúp bạn nhỏ xem bạn thích làm hoạt động gì, sử dụng mẫu câu: “Tôi thích…”
Phần 4: Nối!
Bạn nhỏ trong trò chơi diễn tả một sở thích. Tuy nhiên bạn chưa có bối cảnh cụ thể để thể hiện. Bé hãy giúp bạn nhỏ chọn đúng bối cảnh để bạn nhỏ có thể thỏa sức thể hiện đam mê như ngoài biển, trên sân khấu, khu trượt tuyết,…
Phần giới thiệu: Từng bạn nhỏ diễn tả sở thích của mình. Bé hãy nghe để học từ và cấu trúc mới. Bé hãy sử dụng mũi tên sang trái hoặc phải để chuyển hình.
Trò chơi 1: Who likes?
4 bạn nhỏ với những sở thích khác nhau xuất hiện trên màn hình. Bé hãy nhấn vào nút ? nhấp nháy để nghe máy nói về sở thích của 1 bạn trong hình. Sau đó, bé chọn 1 trong các bạn nhỏ để tìm phương án đúng.
Trò chơi 2: What do you like doing?
Từng bạn nhỏ thể hiện sở thích trên màn hình. Bé hãy nhấn vào dấu “?” nhấp nháy để nghe câu hỏi: “What do you like doing?”. Sau đó trả lời câu hỏi và kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn vào bạn nhỏ đó.
Trò chơi 3: Let’s match!
Bên trái màn hình là bạn nhỏ đang diễn tả sở thích của mình, bên trái là khung cảnh để bạn thể hiện sở thích. Bé hãy chọn 1 trong các khung cảnh phù hợp với sở thích của bạn nhỏ nhé!

Bài viết liên quan