Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 3: My ability.Mục đích yêu cầu: Bé nhận biết một số hoạt động đơn giản trong cuộc sống liên quan đến khả năng của bản thân.
Từ vựng: đi bộ, chạy, nhảy
Cách chơi: 
Phần 1: Giới thiệu từ mới thông qua từng hành động cụ thể
Phần 2: Đường đua
Trên đường đua, bạn nhỏ sẽ diễn tả một hành động mà bé đã được học ở phần 1. Máy sẽ hỏi: “Đây là hành động gì?” Nhiệm vụ của bé là trả lời đúng tên hành động đó và nói được cả câu giới thiệu về hoạt động “Tôi có thể…”
Phần 3: Hãy chọn hành động đúng!
Mỗi tình huống có 3 bức tranh tương ứng với 3 hành động của bé. Bé nghe xem máy đang nói đến hành động nào và chọn bức tranh phù hợp.
Phần 4: Bạn có thể làm gì?
Từng bức tranh sẽ thể hiện 1 hành động khác nhau Máy hỏi: “Bạn có thể làm gì?”. Bé xem bức tranh nào nhấp nháy và gọi tên đúng hành động đó bằng mẫu câu “Tôi có thể…”


Phần giới thiệu: Bên trái màn hình hiện lên ô vuông nhỏ miêu tả hành động của bạn nhỏ. Bé nhấn vào ô vuông đang nhấp nháy để nghe giới thiệu từng hành động.
Trò chơi 1: Racing
Bé nhấn vào nút Start và nghe câu hỏi: “What action?”. Bạn nhỏ trên màn hình sẽ diễn tả một hành động. Nhiệm vụ của bé là trả lời đúng hành động đó. Sau đó, bé nhấn vào bạn nhỏ đang nhấp nháy để kiểm tra lại câu trả lời. 
Trò chơi 2: Correct action? 
Bé hãy nhấn vào ô tròn có dấu chấm hỏi đang nhấp nháy và nghe xem bạn nhỏ đang diễn tả hành động nào. Sau đó, bé hãy chọn phương án đúng trong 3 đáp án trên màn hình bằng cách nhấn vào 1 trong 3 hình ảnh trên.
Trò chơi 3: What can you do?
Bé nhấn vào nút Start, một hình ảnh sáng lên, máy hỏi: “What can you do?”.  
Bé hãy trả lời đúng hành động đó, sau đó kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn chuột lại vào hình ảnh đang nhấp nháy.
 

Bài viết liên quan