Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 3: My mood.
Mục đích yêu cầu: Bé biết hỏi thăm sức khỏe và diễn tả những cảm xúc quen thuộc.
Từ vựng: vui, buồn, đói, khát, mệt mỏi, buồn ngủ.
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Cảm xúc của tôi

Trên màn hình hiện lên 6 biểu tượng của bạn nhỏ với các trạng thái cảm xúc khác nhau. Máy nói về trạng thái cảm xúc nào, bé hãy chọn đúng biểu tượng có cảm xúc đó.
Phần 3: Quả táo kỳ diệu
Trên cây có các quả táo mang biểu tượng cảm xúc khác nhau. Bé ăn quả táo nào sẽ diễn đạt cảm xúc tương ứng. Nhiệm vụ của bé là gọi tên đúng trạng thái cảm xúc đó.
Phần 4: Bạn thấy thế nào?
Màn hình hiện ra bức ảnh diễn tả 1 trạng thái cảm xúc của bạn nhỏ. Bé hãy dựa vào các gợi ý để đoán xem tâm trạng đó là gì nhé! 
Ví dụ: Máy hỏi: “Bạn có mệt không?”
Nếu đúng bé chọn biểu tượng “v”. Nếu sai, bé chọn biểu tượng “x”. 
Phần giới thiệu: Bé hãy nhấn vào biểu tượng trái tim nhấp nháy để nghe các bạn nhỏ diễn tả tâm trạng của mình.
Trò chơi 1: My feeling
Bé hãy nhấn vào biểu tượng trái tim nhấp nháy để nghe máy nói về 1 tâm trạng của bạn nhỏ. Sau đó bé chọn 1 trong các hình tròn diễn tả tâm trạng của bạn nhỏ để hoàn thành trò chơi.
Trò chơi 2: Feeling tree
Bé hãy nhấn vào bạn nhỏ để hái 1 quả táo tâm trạng. Sau khi ăn, bạn nhỏ sẽ diễn tả tâm trạng của mình. Bé hãy nhấn vào hình trái tim để nghe câu hỏi rồi trả lời. Sau đó kiểm tra lại đáp án bẳng cách nhấn vào gợi ý trên đầu bạn nhỏ.
Trò chơi 3: How are you?
1 khung cảnh hiện lên gợi ý cho bé về tâm trạng của bạn nhỏ trong hình. Máy hỏi bé “bạn có đang vui, buồn, buồn ngủ, mệt mỏi không?”... Nếu đúng bé chọn “v”, nếu sai, bé chọn “x”.

Bài viết liên quan