Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 4: My daily activites.
Mục đích yêu cầu: Bé học về các hoạt động hằng ngày.
Từ vựng: thức dậy, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, đi học.
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Chọn tranh đúng!

Trên màn hình hiện ra 5 bức tranh ứng với 5 hoạt động hằng ngày của bé. Bé hãy nghe và chọn đúng phương án máy yêu cầu nhé.
Phần 3: Bạn thường làm gì?
Từng bức tranh hiện ra ứng với mỗi hoạt động hằng ngày của bé. Khi máy hỏi: “Bạn thường làm gì?”, bé hãy trả lời hành động tương ứng với bức tranh đó nhé.
Phần 4: Nối! 
Bạn gái sẽ diễn tả 1 hành động. Nhiệm vụ của bé là chọn đúng bối cảnh để bạn nhỏ thực hiện hành động đó.

Phần giới thiệu: Bé hãy xem từng tranh để học về các hoạt động hằng ngày của bạn nhỏ. Mũi tên sang trái, sang phải giúp bé quay lại hình cũ và chuyển hình tiếp theo.
Trò chơi 1: Corrected choosing!
Bé hãy nhấn vào icon bạn gái nhấp nháy trên màn hình và nghe xem bạn đang nói đến hoạt động hằng ngày nào của mình. Sau đó, bé chọn 1 trong 5 bức tranh để tìm phương án đúng.
Trò chơi 2: What do you do?
Từng bức tranh hiện lên trên màn hình. Bé nhấn vào nút “?” nhấp nháy để nghe câu hỏi: “What do you do?” Và trả lời xem bạn nhỏ đang làm hành động gì. Sau đó, bé kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn vào tranh.
Trò chơi 3: Match!
Bé hãy nhấn vào biểu tượng bé gái trên màn hình, từng bạn nhỏ đang diễn tả 1 hành động. Bé hãy kéo bạn nhỏ vào khung cảnh phù hợp để bạn nhỏ thực hiện hành động đó.

Bài viết liên quan