Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 4: My mood.Mục đích yêu cầu: Bé biết hỏi thăm sức khỏe và diễn tả những cảm xúc quen thuộc.
Từ vựng: vui, buồn
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Cảm xúc của tôi
Trên màn hình hiện lên 3 biểu tượng của bạn nhỏ với các trạng thái cảm xúc khác nhau. Máy nói về trạng thái cảm xúc nào, bé hãy chọn đúng biểu tượng có cảm xúc đó.
Phần 3: Vòng xoay kỳ diệu
Bên trái màn hình là 1 vòng xoay kỳ diệu. Khi mũi tên xoay đến biểu tượng cảm xúc nào, hình ảnh bạn nhỏ diễn tả cảm xúc đó xuất hiện bên phải. Bé hãy gọi tên đúng biểu tượng cảm xúc đó nhé.
Phần 4: Bạn thấy thế nào?
Màn hình hiện ra bức ảnh diễn tả 1 trạng thái cảm xúc của bạn nhỏ. Bé hãy dựa vào các gợi ý để đoán xem tâm trạng đó là gì nhé! 


 
Phần giới thiệu: Bé hãy nhấn vào trái tim nhấp nháy để nghe câu hỏi về tâm trạng, sau đó nhấn vào biểu tượng khuôn mặt của bạn nhỏ để nghe cấu trúc câu.
Trò chơi 1: My feeling
Bé hãy nhấn vào hình trái tim để nghe máy nói về tâm trạng của một bạn nhỏ. Sau đó, bé chọn 1 trong 3 hình tròn diễn tả trạng thái của các bạn để tìm phương án đúng.
Trò chơi 2: Feeling ring
Bé hãy nhấn vào hình tròn nhấp nháy để xoay chiếc nón kỳ diệu. Mũi tên chỉ đến icon nào, bạn nhỏ bên cạnh sẽ diễn tả tâm trạng đó. Bé hãy trả lời, sau đó nhấn lại vào bạn nhỏ để kiểm tra đáp án.
Trò chơi 3: How are you?
Bé hãy nhấn vào biểu tượng khuôn mặt nhấp nháy để nghe máy hỏi về tâm trạng bạn nhỏ trong hình. Sau đó, bé trả lời và kiểm tra đáp án bằng cách nhấn vào bạn nhỏ đó.

Bài viết liên quan