Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 5: Family's member.


 

Mục đích yêu cầu: Bé gọi tên được các thành viên trong gia đình, tự tin giới thiệu được từng thành viên.
Từ vựng: ông, bà, bố, mẹ, anh trai, chị gái, em bé
Cách chơi: 
Phần 1: Giới thiệu
Từng nhân vật xuất hiện và giới thiệu về bản thân
Phần 2: Ai là bố?
Các nhân vật hiện ra, máy gọi tên nhân vật nào, bé chọn đúng nhân vật đó.
Phần 3: Đây là ai?
Từng nhân vật hiện ra, máy hỏi “Đây là ai?”. Nhiệm vụ của bé là gọi đúng tên và nói được mẫu câu hoàn chỉnh.
Ví dụ: Máy hỏi: Đây là ai? Bé trả lời: Em bé. Đây là em bé.
Phần 4: Tạo một gia đình
Bé hãy nghe số lượng thành viên trong gia đình và tên các thành viên máy yêu cầu. Chọn đúng nhân vật ứng với số lượng máy yêu cầu vào ngôi nhà chung. 


 
Phần giới thiệu: Bé hãy nhấn vào từng nhân vật nhấp nháy trên màn hình để nghe từ và cấu trúc mới.
Trò chơi 1: Who is father?
Các thành viên trong gia đình xuất hiện trên màn hình. Bé hãy nhấn vào nút “ ? ” để nghe máy gọi tên một nhân vật. Sau đó, bé hãy chọn 1 trong các thành viên để tìm phương án đúng. Nút quay lại giúp bé nghe lại yêu cầu.
Trò chơi 2: Who is this?
Từng thành viên xuất hiện trên màn hình. Khi máy hỏi: “Who is this?”, bé hãy đưa ra trả lời. Sau đó kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn vào nhân vật đó.
Trò chơi 3: Make a family
Bé hãy nhấn vào số 3, 4, 5 tương đương với 1 nhà có 3 thành viên, 4 thành viên hoặc 5 thành viên. Máy sẽ gọi tên các nhân vật sẽ xuất hiện trong ngôi nhà. Bé hãy kéo đúng các thành viên vào nhà. Bé có thể nghe lại yêu cầu bằng cách nhấn vào biểu tượng quay lại.

Bài viết liên quan