Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 8: Food.Mục đích yêu cầu: Giúp bé làm quen với 1 số món ăn nhanh yêu thích
Từ vựng: bánh Pizza, mỳ Ý, xúc xích, hamburger
Cách chơi: 
Phần 1: Giới thiệu các món ăn
Phần 2: Giúp bạn nhỏ! 
Bé giúp bạn nhỏ chọn đúng món ăn yêu thích
Phần 3: Đây là đồ ăn gì?
Trên màn hình hiển thị các nguyên liệu để chế biến 1 món ăn quen thuộc mà bé đã được học. Nhiệm vụ của bé là gọi tên chính xác món ăn đã được chế biến.
Phần 4: Thực đơn
Trong menu món ăn thiếu hình ảnh của 1 trong 4 món ăn bé đã học. Bé hãy chọn đúng món ăn còn thiếu và gọi tên món ăn đó.


Phần giới thiệu: Trên màn hình hiện ra các món ăn nhấp nháy. Bé hãy nhấn vào từng món ăn để nghe giới thiệu về từ và cấu trúc mới.
Trò chơi 1: Help the boy
Bé hãy nhấn vào biểu tượng “?” để nghe món ăn bạn nhỏ muốn lấy. Sau đó be hãy chọn món ăn phù hợp trong các món ăn đang nhấp nháy trên màn hình. Nếu sai, máy báo “Try again” để bé chọn lại.
Trò chơi 2: What food is it?
Màn hình hiện lên các nguyên liệu để chế biến một món ăn. Sau khi các nguyên liệu được chế biến, máy hỏi: “What food is it?”. Bé hãy trả lời, sau đó kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn chuột vào món ăn đang nhấp nháy.
Trò chơi 3: Missing food
Bên trái màn hình là hình ảnh thực đơn đang bị thiếu một món ăn. Bên phải màn hình là hình ảnh bốn món ăn đang nhấp nháy. Bé hãy nhấn vào biểu tượng “?” để nghe tên món ăn bị thiếu rồi dùng chuột kéo món ăn bên phải vào vị trí đang thiếu. Nếu sai, máy báo “Try again” để bé chọn lại.

Bài viết liên quan