Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 9: Fruit.Mục đích yêu cầu: Giúp bé nhận biết 4 loại quả quen thuộc
Từ vựng: quả táo, quả chuối, quả xoài, quả lê
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu từ mới
Phần 2: Hái quả!
Trong khu rừng có rất nhiều loại cây ăn quả, bé hãy hái những loại quả máy yêu cầu cho vào giỏ
Phần 3: Vòng xoay kỳ diệu
Trong vòng tròn kỳ diệu có rất nhiều loại quả. Bé hãy bấm nút để xoay vòng tròn. Mũi tên dừng ở loại quả nào, bé hãy gọi đúng tên loại quả đấy.
Phần 4: Tìm quả bị thiếu
Trên màn hình lần lượt hiện ra ¾ loại quả và bóng của loại quả bị thiếu. Bé hãy chọn đúng và gọi tên loại quả thiếu.Phần giới thiệu: Trên màn hình hiện ra bốn loại quả. Bé hãy nhấn vào từng loại quả để nghe từ và cấu trúc mới.
Trò chơi 1: Fruit picking!
Bé hãy nhấn vào chiếc giỏ nhấp nháy để nghe tên một loại quả. Sau đó, bé kéo loại quả phù hợp vào giỏ. Nếu sai, máy báo “Try again” để bé chọn lại.
Trò chơi 2: Magic circle
Bé hãy nhấn vào biểu tượng nhấp nháy để quay vòng tròn kỳ diệu. Khi vòng tròn dừng ở loại quả nào, loại quả đó được phóng to. Máy hỏi: “What fruit is this?”. Bé hãy trả lời và kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn vào loại quả đang nhấp nháy. 
Trò chơi 3: Missing fruit
Các loại quả lần lượt xuất hiện trên màn hình và một loại quả biến mất. Bé hãy nhấn vào biểu tượng tam giác nhấp nháy trên màn hình để xem bóng các loại quả, sau đó kéo bóng của quả bị thiếu vào đúng vị trí. Nếu sai, máy báo “Try again” để bé chọn lại.

Bài viết liên quan