Tài trợ bởi vatgia.com

Chính sách bảo mật

TouchEnglish cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng phần mềm nào do TouchEnglish  tạo ra (mỗi ứng dụng, "Ứng dụng") trên thiết bị di động.


ng dng có được thông tin gì và nó được s dng như thế nào?

 

Thông tin do người dùng cung cp
Ứng dụng nhận được thông tin bạn cung cấp khi bạn tải xuống và đăng ký Ứng dụng. Đăng ký với chúng tôi là tùy chọn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng một số tính năng được Ứng dụng cung cấp trừ khi bạn đăng ký với chúng tôi. Khi bạn đăng ký với chúng tôi và sử dụng Ứng dụng, bạn thường cung cấp

(a) tên, địa chỉ email và thông tin đăng ký khác của bạn; 

(b) thông tin liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như khi bạn thực hiện giao dịch mua, trả lời mọi phiếu mua hàng hoặc tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng từ chúng tôi; 

(c) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp; 

(d) thông tin cho việc mua và sử dụng Đơn, và; 

 

Thông tin t động thu thp  
Bên cạnh đó, ứng dụng có thể thu thập một số thông tin tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn, các loại thiết bị di động bạn sử dụng, thiết bị di động thiết bị duy nhất ID của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng và thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng.

ng dng có thu thp thông tin v trí thi gian thc chính xác ca thiết b không? 
Ứng dụng không thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn.

 

Các bên th ba có thy và / hoc có quyn truy cp vào thông tin do Đơn đăng ký thu được không? 
Chỉ tổng hợp, dữ liệu ẩn danh được định kỳ truyền đến các dịch vụ bên ngoài để giúp chúng tôi cải thiện Ứng dụng và dịch vụ của mình.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho đối tác một số thông tin về cách bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi để họ có thể quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ có nhiều khả năng liên quan đến bạn hơn. Nhà quảng cáo và mạng quảng cáo sử dụng một số thông tin được Ứng dụng thu thập, bao gồm ID nhận dạng duy nhất của thiết bị di động của bạn; tuy nhiên, các nhà quảng cáo sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào có thể nhận dạng khác. Nếu bạn muốn chọn không tham gia sử dụng loại thông tin này của bên thứ ba để giúp phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể dừng tất cả việc thu thập thông tin bằng Ứng dụng một cách dễ dàng bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng. 
Dữ liệu được lấy từ TouchEnglish không bao giờ được bán hoặc chia sẻ với bên thứ ba hoặc được sử dụng cho mục đích quảng cáo.
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba chỉ theo những cách được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

 

Tr em  
Chúng tôi không sử dụng Ứng dụng để cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi touchenglish.vkt@gmail.com . Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi trong thời gian hợp lý.

An ninh
Chúng tôi lo lắng về việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho nhân viên và nhà thầu được ủy quyền cần biết thông tin đó để hoạt động, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

 

Thay đổi
Chính sách bo mt này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email. Bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi. Bạn có thể kiểm tra lịch sử của chính sách này bằng cách xem lại lịch sử của tài liệu này.

 

S đồng ý ca bn
Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý tài sản thông tin của bạn để làm mỏng Chính sách bảo mật này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi. "Xử lý" có nghĩa là sử dụng cookie trên máy tính / thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin. ở Mỹ.

 

Liên h vi chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Ứng dụng hoặc có thắc mắc về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại touchenglish.vkt@gmail.com 

 

Có hiệu lực: ngày 1 tháng 9 năm 2016