Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 4: My mood.Mục đích yêu cầu: Bé biết hỏi thăm sức khỏe và diễn tả những cảm xúc quen thuộc.
Từ vựng: vui, buồn, đói, khát
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Cảm xúc của tôi

Trên màn hình hiện lên 4 biểu tượng của bạn nhỏ với các trạng thái cảm xúc khác nhau. Máy nói về trạng thái cảm xúc nào, bé hãy chọn đúng biểu tượng có cảm xúc đó.
Phần 3: Vòng xoay kỳ diệu
6 icon cảm xúc xếp thành vòng tròn tương ứng với số từ 1 đến 6. 1 bạn nhỏ đứng giữa. Bé hãy ấn vào 1 icon bất kỳ và đoán xem tâm trạng bạn nhỏ đang như thế nào nhé!
Phần 4: Bạn thấy thế nào?
Màn hình hiện ra bức ảnh diễn tả 1 trạng thái cảm xúc của bạn nhỏ. Bé hãy dựa vào các gợi ý để đoán xem tâm trạng đó là gì nhé! 

Phần giới thiệu: Bé hãy nhấn vào hình trái tim nhấp nháy để nghe cấu trúc câu mới.
Trò chơi 1: My feeling
Trên màn hình là 4 bạn nhỏ với biểu tượng cảm xúc khác nhau, trên đầu các bạn là những gợi ý liên quan đến cảm xúc. Bé hãy nhấn vào hình trái tim nhấp nháy để nghe máy nói về cảm xúc của một bạn nhỏ. Sau đó bé chọn một trong các bạn nhỏ nhấp nháy có cảm xúc đúng với yêu cầu của máy.
Trò chơi 2: Feeling lottery
Bé hãy nhấn vào số bất kỳ từ 1-6. Bạn nhỏ sẽ diễn tả 1 cảm xúc nào đó. Bé nhấn lần 1 vào biểu tượng dấu “?” để nghe câu hỏi: “How are you?”, sau đó trả lời tâm trạng của bạn nhỏ. Cuối cùng bé nhấn tiếp vào biểu tượng dấu “?” lần nữa để nghe đáp án của máy.
Trò chơi 3: How are you?
Bên phải màn hình là hình minh họa bạn nhỏ bị giấu mặt. Trên đầu hiện suy nghĩ chứa gợi ý liên quan đến tâm trạng đó. Bên trái màn hình là các phương án tâm trạng để bé lựa chọn. Bé nhấn vào biểu tượng trái tim để nghe phương án. Sau đó, bé chọn 1 trong các phương án nhấp nháy để hoàn thành trò chơi.

Bài viết liên quan