Tài trợ bởi vatgia.com

Nhóm 5-6 tuổi

Unit 1: Greetings.
Unit 1: Greetings.
Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi đơn giản, tự giới thiệu được bản thân và tự tin trong giao tiếp.
Từ vựng: Tên bạn là gì? Tên tôi là… Rất vui khi ...

(Xem thêm …)