Tài trợ bởi vatgia.com

Nhóm 3-4 tuổi

Unit 2: My face.
Unit 2: My face.
Mục đích yêu cầu: Trẻ biết xác định vị trí các bộ phận trên khuôn mặt, giới thiệu được các bộ phận trên khuôn mặt, khả năng đếm số lượng bộ phận và khả năng ...

(Xem thêm …)