Tài trợ bởi vatgia.com

Nhóm 4-5 tuổi

Unit 1: Greetings.
Unit 1: Greetings.
Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi phù hợp với từng thời điểm trong ngày và tự tin trong giao tiếp.
Từ vựng: chúc buổi sáng, chúc buổi chiều, chúc buổi ...

(Xem thêm …)