Tài trợ bởi vatgia.com

Hướng dẫn

Unit 2: My face.
Unit 2: My face.
Mục đích yêu cầu: Trẻ biết xác định vị trí các bộ phận trên khuôn mặt, giới thiệu được các bộ phận trên khuôn mặt, khả năng đếm số lượng bộ phận và khả năng ...

(Xem thêm …)

Unit 1: Greetings.
Unit 1: Greetings.
Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi phù hợp với từng thời điểm trong ngày và tự tin trong giao tiếp.
Từ vựng: chúc buổi sáng, chúc buổi chiều, chúc buổi ...

(Xem thêm …)

Unit 1: Greetings.
Unit 1: Greetings.
Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi đơn giản, tự giới thiệu được bản thân và tự tin trong giao tiếp.
Từ vựng: Tên bạn là gì? Tên tôi là… Rất vui khi ...

(Xem thêm …)