Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 1: Myself.
Mục đích yêu cầu: Bé học về các bộ phận trên cơ thể
Từ mới trong bài: khuôn mặt, cơ thể 
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Nghe và chỉ!

Bé hãy nghe xem máy gọi tên bộ phận gì và chọn đúng bộ phận đó nhé
Phần 3: Đây là bộ phận nào?
Từng bộ phận xuất hiện trên màn hình. Máy hỏi: “Đây là gì?” Và bé hãy gọi đúng tên bộ phận đó nhé!
Phần giới thiệu: Mũi tên lần lượt chỉ vào các bộ phận trên cơ thể bạn nhỏ để bé học từ mới. Bên phải có từ để bố mẹ tiện theo dõi dạy các bé. Mũi tên nhắc lại giúp bé nghe lại từ mới.
Trò chơi 1: Listen and point
Máy yêu cầu bé chỉ vào một bộ phận. Các bàn tay nhấp nháy được đặt trước các bộ phận. Khi máy nói đến bộ phận nào, bé hãy nhấn vào bàn tay đang chỉ vào bộ phận đó.
Trò chơi 2: What is it? 
Mũi tên chỉ vào bộ phận nào, bé hãy gọi tên bộ phận đó. Sau đó, kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng bóng đèn phát sáng.

Bài viết liên quan