Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 2: My ability.
Mục đích yêu cầu: Bé nhận biết một số hoạt động đơn giản trong cuộc sống liên quan đến khả năng của bản thân.
Từ vựng: bơi, nhảy, hát, trượt tuyết
Cách chơi: 
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Ai có thể hát?

Trên màn hình hiện lên 4 bạn nhỏ với các khả năng đặc trưng. Khi máy hỏi: “Ai có thể hát?”, bé hãy chọn đúng bạn nhỏ có khả năng đấy nhé. Tương tự với các bạn nhỏ khác.
Phần 3: Bạn có thể làm gì?
Mỗi bức tranh ứng với 1 khả năng của bạn nhỏ xuất hiện trên màn hình. Máy hỏi “Bạn có thể làm gì?”, nhiệm vụ của bé là trả lời đúng khả năng của bạn nhỏ đó.
Phần 4: Nối!
Bên trái màn hình là bối cảnh để các bạn nhỏ thể hiện khả năng, còn bên phải màn hình là 4 bạn nhỏ với các khả năng khác nhau. Nhiệm vụ của bé là chọn đúng bạn nhỏ phù hợp với bối cảnh đã cho.
Phần giới thiệu: Bé hãy nhấn vào từng hình để nghe từ và cấu trúc mới về khả năng của các bạn nhỏ. Mũi tên sang trái, sang phải giúp bé quay lại hình trước và chuyển sang hình mới.
Trò chơi 1: Who can sing?
Các bạn nhỏ đang diễn tả khả năng của mình. Bé hãy nhấn vào nút “?” nhấp nháy để nghe máy nói về một khả năng nào đó (Ví dụ: I can sing). Sau đó, bé chọn 1 trong các bạn nhỏ để tìm phương án đúng.
Trò chơi 2: What can you do?
Từng bạn nhỏ xuất hiện trên màn hình diễn tả 1 hành động. Khi máy hỏi “ What can you do?”, bé hãy trả lời bằng cấu trúc “I can...”. Sau đó nhấn lại vào bạn nhỏ để kiểm tra đáp án.
Trò chơi 3: Match!
Bên trái màn hình là khung cảnh để các bạn nhỏ thể hiện khả năng. Bé hãy kéo bạn nhỏ có khả năng phù hợp với khung cảnh để tạo thành phương án đúng. Ví dụ: Bạn nhỏ thích bơi phù hợp với khung cảnh trên biển.

Bài viết liên quan