Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 5: Family's hobbies.
Mục đích yêu cầu: Bé học về sở thích của các thành viên trong gia đình.
Từ vựng: ông, bà, bố, mẹ, em bé, anh, chị, khâu vá, làm việc, đọc báo, nấu ăn, ngủ, chơi bóng đá, hát.
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Chọn tranh

Trên màn hình hiện ra hai bức tranh miêu tả sở thích của mỗi thành viên. Bé hãy chọn bức tranh cho sở thích đúng với thành viên đó!
Phần 3: Ai thích làm gì?
Bé hãy trả lời đúng sở thích của mỗi thành viên trong gia đình để hoàn thành trò chơi nhé!
Phần 4: Nối!
Hãy nối mỗi thành viên và hoạt động yêu thích của họ!
Phần giới thiệu: Bé hãy nhấn vào các thành viên trong gia đình để nghe giới thiệu về sở thích của mỗi người.
Trò chơi 1: Picture choosing
Bé hãy nhấn vào nút “?” nhấp nháy để nghe máy nói về sở thích của 1 thành viên trong gia đình. Sau đó, bé chọn 1 trong 2 bức tranh để tìm phương án đúng.
Trò chơi 2: Who likes?
Từng bức tranh hiện ra miêu tả sở thích của 1 thành viên trong gia đình. Máy “hỏi ai thích đọc báo?”, “ai thích làm việc?”... Bé hãy dựa vào bức tranh để trả lời đúng tên nhân vật, sau đó kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấn vào nhân vật đó.
Trò chơi 3: Match!
Bên trên màn hình là các thành viên trong gia đình, bên dưới là các đồ vật liên quan đến sở thích mỗi người. Bé hãy nhấn vào biểu tượng bàn tay nhấp nháy để nghe máy nói về sở thích của mỗi thành viên. Sau đó, bé nối thành viên với sở thích của họ để hoàn thành trò chơi.

Bài viết liên quan