Tài trợ bởi vatgia.com

Unit 1: Greetings.
Mục đích yêu cầu: Trẻ nắm được các mẫu câu chào hỏi đơn giản, tự giới thiệu được bản thân và tự tin trong giao tiếp.
Từ vựng: Tên bạn là gì? Tên tôi là… Rất vui khi được gặp bạn, tạm biệt bạn.
Cách chơi:
Phần 1: Giới thiệu đoạn hội thoại chào hỏi giữa hai nhân vật chính
Phần 2: Lời chào nào phù hợp?

Trong bối cảnh hội thoại ở phần 1 bé đã được học sẽ thiếu lời nói của 1 nhân vật. Bé hãy hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách chọn phương án đúng.
Phần 3: Hãy nói với tôi!
Bé sẽ đóng vai 1 nhân vật và tham gia đối thoại với nhân vật còn lại trong trò chơi. Nhân vật sẽ đưa ra một lời chào hoặc một câu hỏi, nhiệm vụ của bé là đáp lại lời chào hoặc trả lời câu hỏi đó cho phù hợp.
Phần 4: Ai đang nói? 
Trên màn hình xuất hiện 3 bạn nhỏ. Mỗi bạn đều có nội dung giao tiếp khác nhau. Nhiệm vụ của bé là nghe xem máy đang thể hiện nội dung lời nói của bạn nhỏ nào và chọn đúng bạn nhỏ đó.
Phần giới thiệu: Bé hãy nghe đoạn hội thoại chào hỏi giữa hai bạn nhỏ. Để nghe lại, bé nhấn vào biểu tượng vòng xoay nhấp nháy phía dưới màn hình.
Trò chơi 1: What greeting?
Mỗi hội thoại nhỏ bé đã học trong phần giới thiệu đang khuyết lời một nhân vật. Bé hãy nghe các phương án bằng cách nhấn vào biểu tượng tam giác nhấp nháy phía dưới màn hình và chọn phương án đúng.
Trò chơi 2: Talk with me!
Bé nhấn vào biểu tượng mặt cười giữa màn hình để bắt đầu trò chơi. Nhiệm vụ của bé là tìm lời thoại phù hợp để đáp lại lời của bạn nhỏ. Sau  khi trả lời, bé hãy nhấn vào bạn nhỏ còn lại đang nhấp nháy để kiểm tra đáp án.
Trò chơi 3: Who is talking?
Trên màn hình hiện lên ba bạn nhỏ với từng câu nói khác nhau. Bé hãy nghe và ghi nhớ. Sau đó, bé nhấn vào biểu tượng “?” để nghe lời nói của máy và chọn bạn nhỏ có lời nói phù hợp với lời nói của máy. Bé có thể nghe lại lời của từng bạn nhỏ bằng cách nhấn vào biểu tượng nhắc lại phía dưới màn hình.

Bài viết liên quan